Regulamin


Dlaczego Aukcje Fajny Sklepik?

Aukcje Fajny Sklepik jest typowym, kojarzeniem sprzedjących z kupującymi. Umożliwiamy transakcje przez 24 godziny na dobę. 
Serwis nasz poświęcony jest nie tylko typowym aukcjom internetowym, w naszym serwisie można takze wygrywać fajne nagrody w konkursach, mozesz zdobywać wyróżnienia, jak i odechnąc po cięzkim dniu włączając sobie kino do pooglądania. Serwis nasz cechuje się przejrzystością, nowymi informacjami ze świata i
nie tylko, a przede wszystkim aukcjom internetowym gdyż wiemy, że w Polsce dominuje jeden serwis na kórym jest poprostu przepełnienie aukcji i ciężko jest trafić Użytkownikom na poszukiwany przez nich przedmiot.
ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU i będziemy wdzięczni za polecanie go znajomym. 

W celu uczestnictwa na naszym  serwisie prosimy zapoznac się z regulaminem poniższym serwisu:

Regulamin

Ostatnia zmiany w regulaminie: 04.01.2022

I. Terminy i definicje użyte w serwisie.

Aukcje Fajny Sklepik - serwis aukcyjny umożliwiający prowadzenie aukcji intenetowych w trybie on-line 7 dni w tygodniu na, 24 godziny na dobę prowadzony przez Fajny Sklepik, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 158, właściciel znaku jak i wszystkich treści zawartych na stronie. Zbiór danych został zgłoszony do GIODO.
Użytkownik - osoba fizyczna, lub prawna, która przeszła przez proces rejestracji i ma aktywne konto w serwisie aukcyjnym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnolenia. Użytkownik może brać udział w aukcjach zarówno jako kupujący, jak i sprzedający.
Konto - stworzony przez system, profil Użytkownika zawierający jego dane osobowe i kontaktowe, oraz wszystkie informacje o zawartych przez niego transakcjach.
Aukcja - proces polegający na wystawianiu towaru na sprzedaż w drodze licytacji po uprzednim ustaleniu jego ceny. Osoba (lub osoby) która wylicytuje najwyższa kwotę za dany towar jest zwycięscą aukcji.
Towar - usługa, lub rzecz wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji.
Komentarz - jest pisemną formą wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji, a w szczególności zgodności przedmiotu z opisem aukcji i obsługi ze strony Kontrahenta.

II. Rejestracja

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich pól znajdujących się w formularzu rejestracyjnym.
Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. W razie wykrycia nieprawidłowych danych konto zostanie bezterminowo zablokowane.
Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.
Rejestrując się w serwisie aukcyjnym, użytkownik wyraża zgodę przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, oraz numeru telefonu drugiej stronie transakcji, w celu jej sfinalizowania.

III. Konta

Użytkownik może posiadać jedno konto w serwisie.
Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła do konta osobom trzecim.
W przypadku wielokrotnego łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane.
Użytkownik nie może usunąć danych z konta bez konsultacji z administracją i podaniu powodu ich usunięcia.
Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane nie może zostać usunięte.
Konto które jest wykorzystywane do celów innych niż udział w aukcjach internetowych, lub wypowiadanie się na Forum może zostać zablokowane.
Każdy nowy Użytkownik ma bezpośrednio po rejestracji, zablokowaną możliwość wystawiana towarów na sprzedaż.
Wystawianie aukcji jest możliwe po dokonaniu weryfikacji danych. Można to zrobić na dwa sposoby:
a) po rejestracji, kliknąć w ikonę Sprzedaj w górnej części serwisu i poprosić o Wysłanie kodu aktywacyjnego. List z kodem zostanie wysłany pocztą na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
b) poprzez import własnych komentarzy lub danych z serwisu Allegro. Jeżeli konto z Allegro nie przeszło weryfikacji dane zostaną importowane bez aktywacji konta. Próba importu cudzych komentarzy lub danych spowoduje blokadę konta.

IV. Aukcje

Sprzedający ma obowiązek opisać warunki na jakich jest gotów sprzedać dany towar. Obowiązkiem kupującego jest zapoznanie się z tymi warunkami.
Umowa miedzy kupującym i sprzedającym zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji, z wyjątkiem aukcji z opcją Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta odrazu po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa).
Aukcje Fajny Sklepik nie ponosi odpowiedzialności za towary wystawiane na sprzedaż. Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia aukcji niezgodnej z Regulaminem lub polskim prawem poprzez funkcję Weryfikacja aukcji, która znajduje się na stronie z wystawianym przedmiotem.
W przypadku niezgodności aukcji z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem, Aukcje Fajny Sklepik ma prawo usunąć taką aukcję powiadamiając o tym sprzedajacego.
Użytkownik biorący udział w licytacji nie ma prawa do licytowanego towaru jeżeli jego konto zastało usunięte lub zablokowane.
Zabronione jest wystawianie tej samej aukcji, w więcej niż jednej kategorii.
Zabronione jest sprzedawanie i/lub kupowanie towarów wystawionych w serwisie Aukcje Fajny Sklepik poza aukcją.
Towary wystawiane w serwisie, muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający towar jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
Wszelkie kwoty podane na aukcjach muszą być cenami brutto (z VAT). Do ceny końcowej można doliczyć jedynie opłatę za transport/przesyłkę.
Użytkownik w przypadku umieszczenia aukcji w niepopranej kategorii, zostanie poproszony drogą emailową o jej zmianę. Jeżeli w ciągu 3 dni Użytkownik nie dokona zmian, aukcja może zostać usunięta.
Zabronione jest promowanie na stonie głównej aukcji z kategorii "Dla dorosłych", oraz o charakterze erotycznym.

V. Komentarze

Użytkownicy mają obowiązek wystawić sobie komentarze po każdej sfinalizowanej transakcji.
Użytkownik wystawiający komentarz wpełni ponosi odpowiedzialność za jego treść.
Komentarz powiniem dokładnie opisywać przebiegu transakcji z kontrahentem po zakończeniu aukcji.
Niedozwolone są wszelkie działania, które mają na celu sztuczne podwyższanie liczby punków za pozytywne komentarze.
Importowanie cudzych komentarzy z Allegro jest zabronione i spowoduje natychmiastową blokadę konta w serwisie.

VI. Rola i odpowiedzialność serwisu aukcyjnego

Aukcje Fajny Sklepik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towary wystawiane przez sprzedających na aukcjach. Serwis użycza jedynie środków technicznych potrzebnych do przeprowadzenia aukcji. Nie ponosi odpowiedzialności za wady, jakość, legalność, bezpieczeństwo transakcji, oraz prawdziwość opisów towarów oferowanych na aukcjach przez Użytkowników. Zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z warunków Regulaminu, oraz usuwania aukcji budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (a w szczególności z listą towarów zakazanych).
Aukcje Fajny Sklepik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach.
Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

VII. Zmiany w regulaminie

Serwis Aukcje Fajny Sklepik zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji nowych warunków niniejszego Regulaminu, umowa między Użytkownikiem, a serwisem Aukcje Fajny Sklepik wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu aukcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

VIII. Zawarcie umowy

Obie strony mają obowiązek nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji.
W przypadku braku kontaktu w powyższym terminie, można od umowy kupna lub sprzedaży odstąpić.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu w aktualnym brzmieniu.

Infomacja o cookies